Thập toàn đại bổ loại đặc biệt. Chồng uống, vợ uống, cả nhà cùng ….”KHỔ”
Ngâm rượu từ 3 tháng trở lên, ngâm càng lâu càng ngon. 1 thang ngâm được 30 lít rượu.
Sản phẩm được bán trên các kênh trực tuyến của THUỐC BẮC CÔ VÂN